حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

پیشنهادهای شگفت انگیز
3
1,000,000 تومان

گلیم سفره کردی

مساحت اسمی:ذرع و نیم

طول:120سانتی متر

عرض:60سانتی متر

طرح: بوته ای

محل بافت:خراسان شمالی بجنورد

رنگ زمینه:استخوانی

رنگ حاشیه:زرد

نوع رنگرزی:شیمیایی

جنس چله:پشم

جنس پرز:پشم

رجشمار:ریزبافت

وزن تقریبی:3کیلو گرم

2
800,000 تومان

گلیم سفره کردی

مساحت اسمی:ذرع و نیم

طول:120سانتی متر

عرض:60سانتی متر

طرح: بوته ای

محل بافت:خراسان شمالی بجنورد

رنگ زمینه:استخوانی

رنگ حاشیه:زرد

نوع رنگرزی:شیمیایی

جنس چله:پشم

جنس پرز:پشم

رجشمار:ریزبافت

وزن تقریبی:3کیلو گرم

گلیم کردی شمال خراسان
800,000 تومان

گلیم سفره کردی

مساحت اسمی:ذرع و نیم

طول:120سانتی متر

عرض:60سانتی متر

طرح: بوته ای

محل بافت:خراسان شمالی بجنورد

رنگ زمینه:استخوانی

رنگ حاشیه:زرد

نوع رنگرزی:شیمیایی

جنس چله:پشم

جنس پرز:پشم

رجشمار:ریزبافت

وزن تقریبی:3کیلو گرم

قالیچه دستباف4
8,000,000 تومان

قالیچه دستباف پشمی چله و گل ابریشم

مساحت اسمی:ذرع و نیم

طول:190سانتی متر

عرض:130سانتی متر

طرح: ساده

محل بافت:خراسان شمالی بجنورد

رنگ زمینه:آبی

رنگ حاشیه:قرمز لاکی

نوع رنگرزی:شیمیایی

جنس چله:ابریشم

جنس پرز:کرک (پشم اعلاء مرینوس)

رجشمار:50 رج

وزن تقریبی:4کیلو گرم

قالیچه دستباف3
25,500,000 تومان

قالیچه دستباف پشمی چله و گل ابریشم

مساحت اسمی:ذرع و نیم

طول:200سانتی متر

عرض:133سانتی متر

طرح: ترنج

محل بافت:خراسان شمالی بجنورد

رنگ زمینه:سرمه ای

رنگ حاشیه:قرمزلاکی

نوع رنگرزی:شیمیایی

جنس چله:ابریشم

جنس پرز:کرک (پشم اعلاء مرینوس)

رجشمار:70 رج

وزن تقریبی:4کیلو گرم

قالیچه دستباف3
3,550,000 تومان

پشتی دستباف

مساحت اسمی:ذرع و نیم

طول:140سانتی متر

عرض:77سانتی متر

طرح:ترکمن

محل بافت:خراسان شمالی

رنگ زمینه: قرمز

رنگ حاشیه:قرمز لاکی

نوع رنگرزی:شیمیایی

جنس چله:پشم

جنس پرز:پشم

رجشمار:50 رج

وزن تقریبی:3کیلو گرم

قالیچه دستباف
3,550,000 تومان

پشتی دستباف

مساحت اسمی:ذرع و نیم

طول:150سانتی متر

عرض:78سانتی متر

طرح:ترکمن

محل بافت:خراسان شمالی جرگلان

رنگ زمینه: سبز

رنگ حاشیه:قرمز لاکی

نوع رنگرزی:شیمیایی

جنس چله:پشم

جنس پرز:پشم

رجشمار:50 رج

وزن تقریبی:3کیلو گرم

9قالیچه دستباف
10,500,000 تومان

قالیچه دستباف دو رو ابریشم

مساحت اسمی:نیم ذرعی

طول:105سانتی متر

عرض:66سانتی متر

طرح رو:40 قوچ

طرح پشت:انسی چهارفصل

محل بافت:خراسان شمالی بجنورد

نوع رنگرزی:طبیعی

جنس چله:ابریشم

جنس پرز:ابریشم

رجشمار:70رج

وزن تقریبی:3کیلوگرم

قالیچه دستباف7
12,500,000 تومان

قالیچه دستباف دو رو ابریشم

مساحت اسمی:نیم ذرعی

طول:108سانتی متر

عرض:83سانتی متر

طرح رو:40 قوچ

طرح پشت:انسی چهارفصل

محل بافت:خراسان شمالی بجنورد

نوع رنگرزی:طبیعی

جنس چله:ابریشم

جنس پرز:ابریشم

رجشمار:70رج

وزن تقریبی:3کیلوگرم

2قالیچه دورو ابریشم قالیچه دستباف
5,500,000 تومان

قالیچه دستباف دو رو ابریشم

مساحت اسمی:ذرع و نیم

طول:80سانتی متر

عرض:50سانتی متر

طرح رو:خشتی

طرح پشت:انسی چهارفصل

محل بافت:خراسان شمالی جرگلان

نوع رنگرزی:طبیعی

جنس چله:ابریشم

جنس پرز:ابریشم

رجشمار:70رج

وزن تقریبی:2 کیلوگرم

1 2 3 19
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X